เดินกับพระเจ้าในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา...ประเทศ อิสราเอล20-27 พ.ย.2017
โพสโดย betheltour เมื่อ May 19 2017 03:18:11

"Walk with God in the Promised Land...in Israel"
20-27 Nov. 2017

ให้เกียรตินำบรรยายพระคัมภีร์ตลอดเส้นทาง แบบสบายๆ
รับพระพรสุดๆ กับ ศจ. ดร. วีรชัย โกแวร์ รีบสำรองที่ด่วน รับจำนวนจำกัด


ข่าวเพิ่มเติม

-

เดินกับพระเจ้าในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา...ประเทศ
เดินกับพระเจ้าในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา...ประเทศ

เดินกับพระเจ้าในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา...ประเทศ
Once In the Life Time...in Promised Land (Israel) 20-27 Nov. 2017
Once In the Life Time...in Promised Land (Israel) 20-27 Nov. 2017
Once In the Life Time...in Promised Land (Israel) 20-27 Nov. 2017
Once In the Life Time...in Promised Land (Israel) 20-27 Nov. 2017
Once In the Life Time...in Promised Land (Israel) 20-27 Nov. 2017
Once In the Life Time...in Promised Land (Israel) 20-27 Nov. 2017
Once In the Life Time...in Promised Land (Israel) 20-27 Nov. 2017