ท่องแดนพระคัมภีร์ ประเทศอิสราเอล 7 วัน "จากทุ่งเลี้ยงแกะ...สูบัลลังค์นิรันดร์"
โพสโดย betheltour เมื่อ February 02 2018 04:22:36

 

ท่องแดนพระคัมภีร์ ประเทศอิสราเอล 7 วัน
ตอน "จากทุ่งเลี้ยงแกะ...สูบัลลังค์นิรันดร์"
28พฤษภาคม – 3มิถุนายน 2018

โปรแกรมอิสราเอลที่น่าหลงใหลในเทศกาลอยู่เพิง... ประเทศอิสราเอล 7 วัน 28 ก.ย – 4 ต.ค 2015
สมาคมคริสตธรรมไทย ร่วมกับ สายการบินแอลอัล อิสรสเอลแอล์ไลน์
นำท่านท่องดินแดนพระคัมภีร์ ประเทศอืสราเอลในซีรี่พิเศษ "จากทุ่งเลี้ยงแกะ...สูบัลลังค์นิรันดร์ของกษัตริย์ดาวิด" เป็น 7 วันที่พิเศษสุดที่ท่านจะดื่มด่ำจากชีวิตของเด็กเลี้ยงแกะจากเมืองเบธเลเฮ็ม จนกลายเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล ผู้ที่พระเจ้ารักและโปรดปราน มีกรุงเยลูซาเล็มเป็นเมืองหลวงตรอดกาขชองอิสราเอล ท่านจะเพลิดเพลินด้วยสาระจากไกด์ชาวยิวที่ถูกเลือกสรร นำบรรยายและล่ามภาษาไทยโดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกันภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย


ข่าวเพิ่มเติม