เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
กำลังออนไลน์
-> บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

-> สมาชิกออนไลน์: 0

-> สมาชิกทั้งหมด: 8
-> สมาชิกใหม่: Parrichart Damrikij
ความเป็นมาของชมรม “รักอิสราเอล” และหุ้นส่วนพันธกิจ

ความเป็นมาของชมรม “รักอิสราเอล” และหุ้นส่วนพันธกิจ

ชมรม”รักอิสราเอล”  ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของสมาชิกคริสเตียนกลุ่มหนึ่งที่ได้มีโอกาสเดินทางไปแผ่นดินแห่งพันธสัญญา ประเทศอิสราเอลในปี 2005 และได้รับพระพรร่วมกันอย่างมากมาย จึงรวมตัวกันด้วยความเชื่อฟัง ในพระวจนะของพระเจ้าที่ให้เรารักและอวยพรชนชาติของพระเจ้า (ชนชาติอิสราเอล) ปฐมกาล 12: 2-3   โดยคำแนะนำของศจ. ทัศนพงศ์ ล.สุวรัตน์

ตั้งเป็นชมรม ”รักอิสราเอล” ขึ้น  มีคุณพ-วงเดือน  ยนตรรักษ์     (พี่น้ำตาล)  เป็นประธานชมรม  โดยมีเป้าหมายดังนี้

1. อธิษฐานเผื่อประเทศอิสราเอล

2. อธิษฐานเผื่อผู้รับใช้และสมาชิกคริสเตียนที่จะมีโอกาสเดินทางไปเยือนแผ่นดินแห่งพันธสัญญา

3. อธิษฐานเผื่อและให้กำลังใจคนงานไทยในประเทศอิสราเอล

ในปี 2005 พระเจ้าได้นำอาจาร์ยทาริย่า ศิษยาภิบาลชาวฟินแลนด์มาพบกับคุณนวลละออ และสมาชิก รุ่น 5 คือรุ่นผู้บริหารสภาคริสตจักร ในประเทศไทย นำคณะโดยประธานสภา ฯ    ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็นที่กรุงเยรูซาเล็ม และได้แบ่งปันงานรับใช้ที่ทำอยู่คือการช่วยเหลือคนงานไทยในอิสราเอลที่มีปัญหาการสื่อสารกับนายจ้างทั้งในเรื่องปัญหาด้านความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ, ค่าจ้างที่คนงานจะได้รับ,สภาพความเป็นอยู่ของคนงานไทย  

ในการเดินทางทัศนศึกษาของสมาชิกตั้งแต่ปี 2005เป็นต้นมา จึงมีโอกาสร่วมงานกับอาจาร์ย  ทาริย่า นำสมาชิกแวะเยี่ยม ให้กำลังใจคนงานไทยตามโอกาสที่อำนวย จนถึงปี 2006 ชมรม”รักอิสราเอล” ได้นำคณะศิษยาภิบาลและสมาชิกจากสภาคริสตจักรในประเทศไทย 31 ท่าน(รุ่น 9) นำโดยศจ.มาลิสา   นิลกุล รองผู้อำนวยการหน่วยงานศิษยาภิบาล สภาฯตำแหน่งในเวลานั้น และศจ.ประพันธ์ โพธิ์ชัย ร่วมเดินทางทัศนศึกษาและได้ประสานงานกับสถานทูตไทยในอิสราเอล เข้าเยี่ยมคนงานไทย 300 กว่าท่านที่โมชาฟ อาฮีทูบ ได้นำของที่ระลึกไปมอบให้เป็นกำลังใจคนงานไทย   ร่วมร้องเพลง ”สดุดีมหาราชา” ถวายพระพรชัยพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสปีแห่งการเฉลิมฉลองการครองราชย์ ครบ60 ปี และเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม  2006  โดยคณะศิษยาภิบาลและสมาชิกได้ร้องเพลงนมัสการอวยพรพี่น้องและศจ.ประพันธ์ โพธิ์ชัย ได้เป่าแคนและร้องเพลงอีสานหนุนใจคนงานไทย ซึ่งคนงานส่วนใหญ่เป็นชาวอีสาน

 

ในปี 2007  สมาชิก”ชมรมรักอิสราเอล” รุ่น 11 ได้ฟังคำพยานของอาจาร์ยทาริย่า และมีภาระใจในการสนับสนุนงานในประเทศอิสราเอล โดยได้รับนิมิตชัดเจนเพิ่มเติมถึงแผนการณ์ของพระเจ้าที่มีต่อประเทศอิสราเอลและพระพรสำหรับประเทศไทย จากพระธรรมอิสยาห์ 61.5-7 “คนต่างถิ่นที่จะยืนเลี้ยงฝูงแพะแกะของเจ้าทั้งหลายคนต่างด้าวจะเป็นคนไถนาและแต่งเถาองุ่นของเจ้า...แทนความอดสู เขาทั้งหลายจะเปรมปรีด์ในส่วนของเขา เพราะฉะนั้นในแผ่นดินของเขาทั้งหลาย เขาจะได้สองส่วนเป็นกรรมสิทธิ์ ความชื่นบานเป็นนิตย์จะเป็นของเขา”  จึงรวบรวมสมาชิกในรุ่นและชมรม ฯ ตั้งเป็น   “ชมรมมิตรภาพไทย –อิสราเอล -ฟินแลนด์” Thai-Israel-Finland Friendship Club (TIFF Club) ขึ้น ในปี 2007   โดยมีคุณ อรนุช ไรวา เป็นประธานชมรม    โดยมีเป้าหมายหลักดังนี้

·         เพื่อช่วยเหลือและหนุนใจพี่น้องแรงงานไทยในประเทศอิสราเอล  

·         ส่งเสริมให้แรงงานไทยเหล่านี้สามารถใช้ความชำนาญที่ได้รับจากอิสราเอลมาฟื้นฟูที่ทำกินของครอบครัวและชุมชนได้ต่อไป โดยมีการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมก่อนกลับสู่ชุมชน

·         สร้างความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ ของประเทศอิสราเอล โดยส่งเสริมให้คริสเตียนและประชาชนคนไทย รู้จัก  รัก สนับสนุนและยืนเคียงข้างประเทศอิสราเอล

ในปี 2008 ศจ.กฤษฎา ชูสกุลธนะชัยและสมาชิก “ชมรมรักอิสราเอล” 5 ท่าน ได้เดินทางไปเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมอธิษฐาน กับหออธิษฐานกรุงเยรูซาเล็ม Jerusalem House of Pray ในเทศกาลอยู่เพิง และเข้าร่วมสังเกตการณ์ สัมมนาของสถานทูตคริสเตียนนานาชาติแห่งกรุงเยรูซาเล็ม International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ)  และมีโอกาสได้ร่วมเดินพาเหรดในฐานะตัวแทนจากประเทศไทยร่วมกับคริสเตียนนานาชาติกว่า 80 ประเทศ  ได้เข้าใจถึงพระวจนะของพระเจ้าในเศคาริยาห์ 14.16-17 “ ให้ประชาชาติขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็ม ไปนมัสการกษัตริย์ คือพระเยโฮวาห์จอมโยธาและถือเทศกาลอยู่เพิง” จึงเริ่มรวบรวมสมาชิกให้เดินทางไปอิสราเอลและร่วมสัมมนา เดินพาเหรดกับ ICEJ ในช่วงเทศกาลอยู่เพิงทุกปี จนถึงปี 2010 ศจ.กฤษฎา  ชูสกุลธนะชัยได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนสถานทูตคริสเตียนนานาชาติแห่งกรุงเยรูซาเล็ม ประจำประเทศไทย

สถานทูตคริสเตียนนานาชาติแห่งกรุงเยรูซาเล็ม      International Christian Embassy Jerusalem  ( ICEJ)   ได้ถูกตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 เดือน กันยายน 1980 โดยคริสเตียนจำนวนหนึ่งที่อาศัยในประเทศอิสราเอล ซึ่งสัมผัสถึงความโดดเดี่ยวของประเทศอิสราเอล ที่ถูกสถานทูตของประเทศต่าง ๆ กว่า 13 ประเทศถอนตัวกลับประเทศทันทีที่อิสราเอลประกาศว่า กรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงนิรันดร์ของประเทศอิสราเอลในปี 1980 และรวมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลอยู่เพิง และเดินพาเหรดอวยพรประเทศอิสราเอลทุกปี   วันนี้สถานทูตคริสเตียนนานาชาติแห่งกรุงเยรูซาเล็ม(ICEJ) ได้เป็นตัวแทนของคริสเตียนกว่า ล้านๆคนจากกว่า 125  ประเทศ แบ่งปันความรัก ความห่วงใยต่อประเทศอิสราเอลและประชาชน เพื่อตอบสนองพระวจนะของพระ

 

เจ้าในพระธรรมอิสยาห์ 40 : 1 พระเจ้าของเจ้าตรัสว่า “จงเล้าโลม  จงเล้าโลม ชนชาติของเรา”

ศจ.กฤษฎา  ชูสกุลธนะชัยได้ถูกแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ

สถานทูตคริสเตียนนานาชาติแห่งกรุง    เยรูซาเล็ม ประจำ

ประเทศไทย  ในปี 2010 โดยมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ ICEJ คือ

1.ทำการรณรงค์ให้ความรู้และความเข้าใจจากมุมมองพระคัมภีร์ให้กับคริสตจักรทั่วประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย ให้ตระหนักถึงแผนการของพระเจ้าที่มีต่อิสราเอลและสนับสนุนการนำการปลอบโยนสู่พี่น้องชาวยิวทั้งทางจิตวิญญาณและทางปรนนิบัติ  Our  mission is to bring bibllcal understanding in the church and among the nations concerning God’s purposes for Israel and to promote comfort of  Israel through  prayer and action

2.ทำการ เรียนรู้ เผยแพร่ เพื่อป้องกัน การเกิดซ้ำของสงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานยาควาเชม  (Yad  Vashem-world Center for Holocaust) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการทำวิจัย การเก็บเอกสาร การให้การศึกษา และเป็นศูนย์การระลึกถึงสงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ชาวยิวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

3.ทำการช่วยเรี่ยรายระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการส่งพี่น้องชาวยิวกลับบ้าน (Aliyah)  เพื่อมีส่วนการสำเร็จของคำพยากรณ์ อิสยาห์ 43:5-6  อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า เราจะนำลูกหลานของเจ้ามาจากตะวันออก และเราจะรวบรวมเจ้ามาจากตะวันตกเราจะพูดกับทิศเหนือว่า จงคืนให้ และกับทิศใต้ว่า  จงนำบุตรชายของเรามาจากแดนไกล และบุตรสาวของเราจากปลายแผ่นดินโลก

4.ทำการสนับสนุนและรวบรวมพี่น้องคริสเตียนชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านให้เดินทางเข้ากรุงเยรูซาเล็มเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลอยู่เพิง ( Feast  of tabernacle)  พร้อมกับพี่น้องคริสเตียนทั่วโลก เป็นการแสดงความรักและการยืนเคียงข้างอิสราเอลอย่างเป็นทางการทุกปี เศคาริยาห์ 14 :16  และอยู่มาบรรดาคนที่เหลืออยู่ในทุกชาติซึ่งยกขึ้นมาสู้รบกับเยรูซาเล็ม จะขึ้นไปปีแล้วปีเล่าเพื่อนมัสการกษัตริย์คือพระยาห์เวห์จอมทัพ และจะถือเทศกาลอยู่เพิ่ง

ในปี 2009  เบธเอลทัวร์ได้นำศิษยาภิบาลอนุชนและผู้นำอนุชน 15 ท่าน เดินทางทัศนศึกษาในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา ประเทศอิสราเอล  ได้เรียนรู้พระคัมภีร์จากสถานที่จริง ฟังคำพยานและสัมผัสชีวิตของชาวยิว  จนมีความเข้าใจและภาระใจในการสนับสนุนให้อนุชนหนุ่มสาวคริสเตียน มีโอกาสได้เรียนรู้ เข้าใจ ความสำคัญในการรักการอ่านพระวจนะและดำเนินชีวิตอย่างเข้มแข็งกับพระเจ้า ผ่านการเดินทางทัศนศึกษาในประเทศอิสราเอล

สมาชิกจึงรวมตัวกันและตั้งเป็นชมรมชื่อ “โยชูวาประเทศไทย” Joshua Thailand โดยมี ศจ. ชยพัฒน์  ดิษฐเจริญ(อ.เด่น) เป็นประธานชมรม ฯ โดยมีเป้าหมาย

1.เตรียมอนุชนคนรุ่นใหม่ให้รักพระวจนะของพระเจ้า และดำเนินชีวิตตามมาตราฐานของพระเจ้าอย่างเคร่งครัด

2.ให้ความเข้าใจว่า “ ทำไมต้องอิสราเอล?”  และการยืนเคียงข้างอิสราเอลตามพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์

3. สนับสนุนให้คริสเตียนหนุ่มสาวมีโอกาสเดินทางทัศนศึกษาแผ่นดินแห่งพันธสัญญา ประเทศอิสราเอล

BETHEL TOUR MISSION
147 MOOBAN SRICHAVALA 6, RAMKAMHAENG 21(SOI NAVASRI) ROAD, WANGTHONGLANG, BANGKOK 10310 THAILAND