ฉลองเทศกาลปัสกาในปี 5780 11 วัน 10-20 เมษายน 2020
Posted by betheltour on December 19 2019 12:11:32

ท่องดินแดนในพระคัมภีร์ 3 ประเทศ (รอยัล จอร์แดนแอร์ไลน์)
ฉลองเทศกาลปัสกาในปี 5780
ประเทศอียิปต์ อิสราเอล และจอร์แดน 11 วัน
10-20 เมษายน 2020

ฉลองเทศกาลปัสกาในปี 5780


Extended News