Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

TK - ตุรกี แอร์ไลน์

การเตรียมตัวสำหรับการเดินทาง
ทัศนศึกษา ” ท่องโลกพระคัมภีร์ ประเทศ ตุรกี 
 

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลขที่ 8 เคาเตอร์ ยู (U) เลขที่ 14-19 

สายการบินตุรกี (Turkish Airlines) เวลา 20.30 น. เจ้าหน้าที่ของ เบธเอลทัวร์รอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็ค-อินกระเป๋าสัมภาระของท่าน 

ข้อควรระวัง 

-ของต้องห้ามในกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง

 • ของมีคมเช่น มีด กรรไกรตัดเล็บ อื่น ๆ ไว้ในกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่
 • น้ำหรือของเหลวเช่น โลชั่นทาผิว ครีมชนิดต่าง ๆ ที่มีน้ำหนักรวมไม่เกิน 100 มิลลิลิตรขึ้นเครื่องบินได้เท่านั้น ถ้าไม่แน่ใจให้เก็บไว้ในกระเป๋าใส่สัมภาระใบใหญ่(มิฉะนั้นต้องทิ้งสถานเดียว)


ของต้องห้ามในกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ ( น้ำหนักกระเป๋าคือ 20 กิโลต่อท่าน)
 • ของมีค่า เช่น เครื่องประดับ ธนบัติ (เงิน) กล้องถ่ายรูป อื่น ๆ ( สายการบินจะไม่รับผิดชอบหากมีการสูญหายเกิดขึ้น)
 

รายละเอียดตารางเที่ยวบินไป-กลับ
 (เป็นเวลาท้องถิ่นของแต่ละประเทศ เวลาท้องถิ่นของ ประเทศตุรกี จอร์แดนและอิสราเอล เวลาช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง )TK61 กรุงเทพ ฯ - อีสตันบลู 23.45 - 05.50* วันรุ่งขึ้น 
TK1212 อีสตันบลู - อัมมาน 23.20 – 01.30* 
ข้ามชายแดน อลันบีบริดจ์ จากจอร์แดนเข้าประเทศอิสราเอล 
TK1189/23NOV เทลอาวีฟ - อีสตันบลู 19.30 – 21.50 
TK60/23NOV อีสตันบลู – กรุงเทพ ฯ 23.40 – 13.40* วันรุ่งขึ้น 

หมายเหตุ หลังจากเช็ค-อิน ได้รับบัตรที่นั่งแล้ว เชิญร่วมกันถ่ายรูปหมู่ ก่อนนำท่านผ่านกองตรวจหนังสือเดินทาง
 

ผู้โดยสาร ทุกท่านต้องถึงประตูทางออกขึ้นเครื่อง 45 นาทีก่อนเครื่องออก (ผู้นำทัวร์จะแจ้งหมายเลขประตูขึ้นเครื่องบินให้ทราบ)
 

การตรวจหนังสือเดินทาง
 กรุณาดูแลเพื่อนร่วมคณะ โดยเฉพาะเพื่อนร่วมห้องพักของท่านซึ่งจะแจกรายชื่อให้ทราบในวันเดินทาง เพื่อความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายของคณะ เมื่อผ่านการตรวจฯแล้ว กรุณาพบกันที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องบินตามที่หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ทราบ 

ทุกท่าน
 จะถือสำเนาวีซ่าหมู่ของประเทศอิสราเอล และจอร์แดน ส่วนประเทศตุรกี เป็นวีซ่าเดี่ยวในเล่ม 

- สำหรับประเทศอิสราเอล ท่านที่ไม่ต้องการให้มีตราประทับเข้าประเทศอิสราเอล เพราะจะมีผลในการเดินทางเข้าประเทศมุสลิม บ้างประเทศ (ซึ่งเพิ่มจากเดิม 5 ประเทศ คือ อิหร่าน อิรัก เลบานอน ซีเรีย ซาอุดิอารเบีย ) ดังนั้นขอแนะนำให้ท่านที่ต้องเดินทางเข้าประเทศมุสลิมทั้งหลาย กรอกฟอร์ม L17 ซึ่งมีอยู่ก่อนถึงเคาเตอร์ตรวจคนเข้าเมือง ก่อนเข้ารับการลงตราประทับเข้าประเทศ ) ตัวอย่างการกรอกแบบ L17 แนบมาท้ายนี้) 
 

พิธีการเข้าประเทศอิสราเอลทางชายแดนอลันบีบริดจ์
 

1) พิธีการสัมภาษณ์และตรวจค้น 


-เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะซุ่มสัมภาษณ์ผู้โดยสาร และตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระด้วยเครื่องเอ็กซเรย์หรือมือค้นตามสภาพเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ขอ ให้ตอบคำถามสั้น ๆ(ก็พอ) ตามความเป็นจริง และมีใจรักและอดทนนานนะคะ 

คำถามทั่วไปคือ
  • เหตุผลของการเดินทาง ? (ท่องเที่ยว) ทำไมเลือกบริษัททัวร์นี้ ? (เป็นบริษัทคริสเตียน) รู้จักบริษัททัวร์นี้ได้อย่างไร ? (เป็นบริษัทได้รับการยอมรับ)


รู้จักคนที่ร่วมเดินทางด้วยไหม ? (รู้จัก เป็นพี่น้องคริสเตียนด้วยกัน)
  • ท่านเป็นคนจัดกระเป๋าเองไหม ? (ใช่) ท่านเป็นเจ้าของกระเป๋าเดินทางหรือไม่ ? (ใช่ ฉะนั้นป้ายติดชื่อบนกระเป๋าต้องไม่มีชื่อคนอื่นนะคะ) ท่านวางทิ้งกระเป๋าให้คนอื่นดูแลก่อนเดินทางหรือไม่ ? (ไม่)
  • มีใครฝากของท่านไปให้คนอื่นที่อิสราเอลไหม ? (ไม่) นำของไปฝากใครที่อิสราเอลไหม ? (ไม่)


-การตรวจค้นสัมภาระ
 ถือเป็นระเบียบปฏิบัติในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอิสราเอล (ผู้โดยสารทุกท่านจึงควรเป็นผู้จัดกระเป๋าเอง นำของมีคมเช่น มีดปลอกผลไม้ กรรไกรหรือของมีคมไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่) 

หมายเหตุ การเดินทางออกจากประเทศอิสราเอล
 ที่สนามบินเบนกูเรียล ก็จะต้องผ่านพิธีการด้านความปลอดภัยคือ มีการสัมภาษณ์ การตรวจค้นด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ และรื้อค้นด้วยมือ ซึ่งจะเข้มข้นยิ่งกว่าขาเข้า (แต่กรณีที่เดินทางกับสายการบินอื่นที่ไม่ใช่สายการบินแห่งชาติของอิสราเอล การตรวจค้นจะน้อยลง) ดังนั้นเวลาซื้อของที่ระลึกจึงต้องคำนึงถึงการโดนตรวจค้นด้วยนะคะ 

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจ คือ ความรัก ความเข้าใจ ความอดทนนาน ขอแนะนำวิธี การจัดของในกระเป๋าเดินทางสำหรับขาออก คือ
 • วางสิ่งของที่เป็น หนังสือ กระดาษ โลหะทุกชนิด ไว้ด้านบนของกระเป๋า เพื่อตรวจค้นได้ง่าย
 • แยกของที่บริษัท ซาร์เอล ทัวร์ (ตัวแทนในประเทศอิสราเอล) แจกให้ในวันแรก คือ หมวก คู่มือและกระเป๋าใส่เอกสาร ไว้แสดงหากเจ้าหน้าที่ขอดู
 • สิ่งของที่จะขอคืนภาษี ให้แยกใส่ถุงไว้ในกระเป๋าใบเล็ก( Handcarry Bag) เพื่อแสดงกับเคาเตอร์ขอคืนภาษี (Vat Refund) เมื่อได้รับตราประทับลงในแบบฟอร์ม ก็สามารถนำของมาเก็บใส่กระเป๋าใบใหญ่ และเข้าสู่ขั้นตอนเช็คอินต่อไป ส่วนเงินจะได้รับคืนด้านในเคาเตอร์ Vat Refund หลังจากผ่านการตรวจประทับตราจาก ต.มแล้ว

การเดินทางในอุทยานเมืองพาตร้า ประเทศจอร์แดน มี 2 ระยะ คือ 

-จากทางเข้าอุทยานถึงเส้นทางชิค ( Siq ) ระยะทาง 800 เมตร ค่าขี่ม้ารวมอยู่ในบัตรผ่านประตู ต้องจดหรือจำหมายเลขคนจูงม้า เพื่อขากลับจะขี่ม้าตัวเดิม ค่าทิปคนจูงม้า (เป็นค่าอาหารเลี้ยงม้า ขาเดียว 2 เหรียญสหรัฐ ควรตกลงให้เข้าใจก่อนขึ้นขี่ม้าว่าราคาม้ารวมอยู่ในบัตรผ่านประตูแล้ว) เตรียมให้พอดีด้วยค่ะ 

-จากเส้นทางชิค( Siq) ถึง Treasury ระยะทาง 3 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเดินเท้าเพื่อชมธรรมชาติของหิน และประวัติศาสตร์และความล้ำลึกของสติปัญญาของชาวนาบาเทียน สำหรับท่านที่อยากลองขี่ลา หรืออูฐ ก็มี บริการในบริเวณ Treasury ราคาต่อรองกันได้ค่ะ 

การเดินทางในประเทศอิสราเอล
 

คำทักทายว่า “ ชาโลม ” ใช้กับชายยิวและคริสเตียน เท่านั้น 

ประเทศอิสราเอลเป็นแหล่งกำเนิดของ สาม ศาสนาใหญ่ของโลก คือ ยูดาห์(ยิว) มุสลิม(อาหรับ) และคริสเตียน จึงมีความหลากหลายทั้งในวิถีชีวิต อาหาร วัฒนธรรม ภาษา และกฎระเบียบของศาสนา โดยเฉพาะในกรุงเยรูซาเล็ม เมืองหลวงของประเทศ ท่านจะพบเห็นความน่ารักของชนชาติที่หลากหลายเหล่านี้อย่างน่าทึ่ง ความถ้อยทีถ้อยอาศัย การผสมกลมกลืนในการทำธุรกิจและการอยู่ร่วมกันในสังคม ท่านจะเห็นความแตกต่างระหว่าชาวยิวและชาวอาหรับโดยเฉพาะการค้าขาย สินค้าของชาวอาหรับจะต่อรองราคาได้มากกว่าซื้อขายกับชาวยิว ตามถนนหนทางจะเป็นพ่อค้าชาวอาหรับ ซึ่งต้องระวังเรื่องลักเล็กขโมยน้อยของเด็ก ๆ หรือผู้ใหญ่ที่ขายของตามถนนหนทางอย่างยิ่ง 

-การแต่งกายในการเดินทาง
 กรุณาหลีกเหลี่ยงรองเท้าแตะ หรือเสื้อไม่มีแขนสำหรับสตรี เพราะสถานที่เยี่ยมชม ส่วนใหญ่เป็นโบสถ์ วิหาร 

-การคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย แก่นักท่องเที่ยว
 

ร้านค้าที่ติดเครื่องหมาย VAT REFUND เท่านั้น ที่สามารถทำเอกสารคืนภาษีที่สนามบิน ได้ และต้องมีมูลค่าการซื้อสินค้าอย่างต่ำ 100-150 เหรียญสหรัฐแล้วแต่ร้านค้าจะกำหนด และต้องสำแดงสินค้าที่ซื้อให้เจ้าหน้าดูในการขอคืนภาษีที่สนามบิน ดังนั้น ทุกท่านต้องอย่าลืมแยกของจากกระเป๋าใหญ่ออกมาใส่ถุงไว้ก่อน บางส่วนไม่ต้องทุกชิ้นนะคะ 

กิจกรรมพิเศษ การประชุมรับประกาศนียบัตร “ ทูตสันตวไมตรี ” ออกโดย กระทรวงการท่องเที่ยวประเทศอิสราเอล กำหนดประชุมหลังอาหารมื้อค่ำสุดท้ายในอิสราเอล หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ
 

หมายเหตุ 
ท่านจะมีโอกาสพบปะพี่น้องคนงานไทยที่ทำงานในคิปปุทร์ที่คณะพักอาศัยหรือแวะซื้อของ ซึ่งส่วน ใหญ่เป็นพี่น้องจากภาคอีสาน ท่านสามารถเตรียมหนังสือพิมพ์ไทย หรือหนังสือภาษาไทย ซีดีคำพยานซีวิตและ ภาพยนต์สอนชีวิตติดเป็นของฝากที่มีค่าสำหรับคนไทยเหล่านี้ค่ะ  

การเดินทางทัศนศึกษาในประเทศตุรกี จอร์แดนและอิสราเอล ถือเป็นการอวยพรประเทศทั้งสาม ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง เพราะ ทุกครั้งที่มีคณะท่องเที่ยวเข้าไป หมายถึงเม็ดเงินที่จะเกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศ ส่วนความขัดแย้งระหว่างอาหรับและยิวซึ่งมีผลกับทั่วโลกในยุคสุดท้ายนี้ เราเชื่อว่ามีวิธี แก้ไขได้เพียงวิธีเดียวคือ การสำแดงความจริงใจ ความรัก และด้วยคำอธิษฐาน ดังพระสัญญาของพระเจ้าในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์กล่าวว่า “ คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรม มีพลังทำให้เกิดผล ” 

ข้อมูลทั่วไป 


สภาพอากาศระหว่างเดินทาง
 กรุณาเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสุขภาพของท่านค่ะ และเนื่องจากเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงต้นฤดูหนาว อากาศใน กรุงเยรูซาเล็มจะหนาวในช่วงเช้าและเย็นเป็นพิเศษ กรุณาเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะกับสุขภาพร่างกายของท่านนะคะ 

อาหารและน้ำดื่ม


อาหาร
 มื้อเช้าและเย็นจะรับประทานในโรงแรมที่พักเป็นอาหารบุฟเฟต์ จะเป็นอาหารโคเชอร์ (Kosher) หรืออาหารตามพระคัมภีร์ซึ่งมีคุณค่าทางอาหาร และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสูงมาก คือไม่มีนมเนยในมื้อที่มีเนื้อสัตว์ และไม่มีกุ้งหอยปู ปลาต้องเป็นเฉพาะปลาที่มีเกล็ด 

ส่วนมื้อกลางวันจะเป็นอาหารจีนหรืออาหารพื้นเมือง 

น้ำดื่ม 
มื้อเช้าและเย็น โรงแรมจะมีน้ำดื่มชนิดต่าง ๆ ให้บริการฟรี ส่วนมื้อเที่ยงเป็นน้ำเปล่าเป็นเยือกบนโต๊ะ ระหว่างเดินทางจะมีน้ำดื่มแจกในวันแรก ท่านละหนึ่งขวด ท่านสามารถเก็บขวดไว้เติมน้ำเพิ่มได้ระหว่างมื้ออาหาร หรือติดต่อซื้อจากคนขับรถ ขวดละ 1 เหรียญสหรัฐ 

ห้องน้ำสาธารณะ
 ห้องน้ำระหว่างทางในสามประเทศ ส่วนใหญ่จะมีค่าบริการ ประมาณ 2 คน 1 เหรียญสหรัฐ 

เครื่องใช้ส่วนตัวที่ควรนำติดตัวไปด้วย
 • แยกเสื้อแจ๊กเก็ตหรือเสื้อหนาวเพื่อใช้ระหว่างอยู่บนเครื่องบิน สำหรับท่านที่กลัวหนาว
 • รองเท้าที่สวมสบาย (แนะนำให้ใช้รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้ากีฬา หรือรองเท้าหุ้มส้นเตี้ย) เพราะสถานที่ส่วนใหญ่เป็นเมืองโบราณ จะมีฝุ่นค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเส้นทางในบริเวณเมืองเก่าเยรูซาเล็มจะเป็นหินก้อนเล็กก้อนใหญ่ ไม่เหมาะกับส้นสูง
 • รองเท้าแตะสำหรับเดินลงหาดเวลาเล่นน้ำในทะเลตาย ( Dead Sea )
 • แว่นกันแดด ครีมทาผิวกันแดด
 • ชุดว่ายน้ำหรือชุดแอโรบิท (แนบตัว) เพื่อใส่ลอยตัวในทะเลตาย ผ้าเช็ดตัว
 • ไม่ควรใส่กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ระหว่างการทัศนศึกษาตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโบสถ์
 • กระป๋องใส่โคลน ถ้าต้องการนำมาฝากพี่น้องทางบ้าน (โปรดระวังอย่าเก็บโคลนมากเกินไปเพราะถือว่าขโมยทรัพย์พยากรณ์ธรรมชาติของประเทศได้)
 • ขวดน้ำใส่น้ำในแม่น้ำจอร์แดน ทะเลตาย เป็นของฝากหรือที่ระลึก
 • กล้องถ่ายรูป ควรเตรียมฟิล์มให้พอ (ทั้งสามประเทศฟิล์มแพงมากนะคะ)
 • เครื่องคิดเลข ไว้คำนวณเวลาซื้อของที่ระลึก
 • ยา เฉพาะโรคประจำตัว


สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
 

สกุลเงิน ประเทศอิสราเอล
 ใช้สองสกุล คือ เงินเชเคล และเงินเหรียญสหรัฐ แต่เนื่องจากสกุลเชเคลไม่มีการซื้อขายนอกประเทศ จึงต้องแลกเป็นเงินเหรียญสหรัฐ สามารถใช้จ่ายได้เลย โดยแลก เป็นธนบัตรปลีกคือ ใบละ 1.- 5.-, 10.-, 20 เหรียญสหรัฐเป็นต้น สำหรับเงินเชเคล ท่านสามารถแลกได้ใน สนามบิน หรือในกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อซื้อของในตลาดสด ซึ่งยังสะดวกที่จะใช้สกุลเงินท้องถิ่นมากกว่า ส่วนร้านค้า สามารถใช้บัตรเครดิตได้ 
ทั้งสามประเทศ มีเงินสกุลท้องถิ่น นักท่องเที่ยวสามารถใช้จ่ายด้วยเงินเหรียญสหรัฐได้ ร้านค้ายังชอบที่จะรับเงิน

เหรียญสหรัฐมากกว่าเงินท้องถิ่น 

อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ
 1 เหรียญสหรัฐ = 1.65 ลีร่า หรือ 1 ลีร่า = 21 บาท 
1 เหรียญสหรัฐ = 3,80 เชเคล หรือ 1 เชเคล = 9 -10 บาท 
1 เหรียญสหรัฐ = 0.71 จอร์แดนดีน่าร์ หรือ 1 จอร์แดนดีน่าร์ = 47.00 บาท 
หรือ 1 ดีน่าร์ = 2 เหรียญสหรัฐ(โดยประมาณ) 

ระบบไฟฟ้า 
220 โวลท์ ระบบปลั๊ก 3 ตากลมแบบยุโรป ควรเตรียม Adapter แปลงขาปลั๊กไปด้วยถ้าต้อง ชาร์ตมือถือหรือกล้องถ่ายรูป 

โทรศัพท์
 สามารถนำโทรศัพท์ระบบ GSM DTAC ORANGE ไปใช้ได้ โดยต้องขอเปิดใช้ โทรศัพท์ต่างประเทศกับแต่ระบบก่อนการเดินทางสัก สามวันทำการ 

การเช็ค-เอาท์จากโรงแรมที่พัก
 ให้นำกระเป๋าเดินทาง (เท่านั้น) วางไว้หน้าห้องตามเวลานัดหมายของหัวหน้าทัวร์ ก่อนไปรับประทานอาหารเช้า ถ้ามีค่าใช้จ่ายค่ามินิบาร์ในห้อง ค่าโทรศัพท์ กรุณาเคลียรบิลก่อนรับประทานอาหารเช้า และคืนกุญแจห้องพักที่เคาเตอร์โรงแรม 

ค่าทิปค่าบริการ
 • ไกด์และคนขับรถท้องถิ่นและคนยกกระเป๋าในโรงแรม
ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว จะมอบให้ในวันสุดท้ายของการเดินทางในแต่ละประเทศ แต่หากท่าน ประทับใจในบริการและต้องการให้เพิ่มเป็นพิเศษ หัวหน้าทัวร์จะรวบรวมเพิ่มและมอบให้เป็นหมู่คณะ
 • คนจูงม้าในเมืองเพตร้า จากปากทางเข้าอุทยานถึงจุดเริ่มต้นเส้นทางชิค 800 เมตร (ไม่ได้รวมในค่าทัวร์) กรุณา
เตรียมค่าทิป คนละ 2 เหรียญสหรัฐเมื่อลงจากหลังม้าให้คนจูงม้าเป็นอาหารม้า 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 

ค่าใช้จ่ายมินิบาร์ในห้องพัก ห้องพักในตุรกี จอร์แดน และอิสราเอลจะไม่มีน้ำดื่ม(น้ำเปล่า)ฟรี ให้เหมือนประเทศ อื่น ๆ กรุณาเก็บขวดน้ำที่ทัวร์แจกให้ในวันแรกไว้เพื่อเติมน้ำระหว่างทางจากห้องอาหาร ส่วนประเทศ อิสราเอลท่านสามารถดื่มน้ำจากก๊อกน้ำได้ (แนะนำให้ดื่มจากก๊อกน้ำเย็น) สำหรับบางท่านที่ไม่สะดวกใจสามารถกรอกน้ำดื่มจากห้องอาหารใส่ขวดไว้ดื่มได้ หรือซื้อเพิ่มเติมจากร้านค้าในโรงแรม หรือคนขับรถทัวร์ ประจำคณะได้
 • ค่าเดินทางในเส้นทางชิค (Siq) เมืองพาตร้า ระยะทาง 3 กิโลเมตร ท่านที่มีปัญหาการเดินโปรดแจ้งหัวหน้าทัวร์ มีบริการรถม้าสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพ (กรุณาแจ้งให้หัวหน้าทัวร์และไกด์ทราบ ราคาปรับเปลี่ยนเสมอ)


กระเป๋าเดินทางใบเล็ก (Handcarry Baggage)
 กรุณาใช้แบบมีล้อลาก บริษัท ฯ จะแจกหนังสือคู่มือการ เดินทางให้ที่สนามบินในวันเดินทาง ส่วนหมวก (หมวกแก๊ป) แผนที่ และกระเป๋าใส่เอกสารจากบริษัท ซาร์เอล ทัวร์ จะแจกให้เมื่อถึงประเทศอิสราเอล 

หมายเหตุ 
รายการการเดินทางแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่ยังคงดำเนินการบนพื้นฐานเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทางและมาตราฐานในด้านการบริการไว้ 

บริษัท ทัวร์ในประเทศอิสราเอล-จอร์แดน
 บริษัท ซาร์เอล ทัวร์ Ms Yael Tel. 972 52 4570156    

บริษัททัวร์ในประเทศตุรกี บริษัท WWS Mr. Cengiz Tel.
 90 532 245 35 46 

บริษัท เบธเอล ทัวร์ จำกัด 
website : www.betheltour.net Tel.086-399-0459 หรือ 081-862-0518 

ผู้บรรยายไทย ……………………………. 

หัวหน้าทัวร์ นวลละออ มือถือประเทศอิสราเอล 972-542-632879 

เบธเอลทัวร์ และชมรมรักอิสราเอล ขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับท่านประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ที่นำคณะผู้อำนวยการบริหาร ร่วมทัศนศึกษาโปรแกรม “ ท่องโลกพระคัมภีร์สามประเทศ ตุรกี จอร์แดนและอิสราเอล ” เพื่อเป็นพระพรในการรับใช้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และขอขอบพระคุณ ศจ.ทัศนพงศ์ ผู้นำบรรยายในครั้งนี้อย่างมากด้วยค่ะ 


ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ


พันธกิจ เบธเอล ทัวร์ จำกัด
BETHEL TOUR MISSION 
Copyright © 2019

Powered by PHP-Fusion Copyright © 2021 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc
44,050 unique visits